• Складов софтуер за производство
 • Категория : СКЛАДОВ СОФТУЕР
  Допълнителна категория : Онлайн софтуер
  Цена : 180.00 лв
  Количество:
  /


  Ако продуктът Ви е харесал ще се радваме да го
  споделите с Вашите приятели.

  СКЛАДОВ СОФТУЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО

   

  Автоматизираните технологични решения в производството са едно от най-важните инструменти за админитрация и подобряване на производителността и безопасността. Складовият софтуер за производство служи за тази цел, като позволява на предприятията лесно да управляват производството си. Тези софтуерни решения могат да бъдат от голяма полза в много области на производствения цикъл: от планирането и организиране на вериги магазини, до инвентаризацията, счетоводството и цялостното планиране на ресурсите на предприятието. 

  Проследяването на времето за производство е от съществено значение за подобряване на производството. Софтуерът за производство ръководи процеса на повишаване на производителността по веригата. Инструментите, които обикновено са застъпени в този тип софтуер, служат за мониторинг в реално време и спомагат за по-добрата организация, планирането на екипи и управлението на работната сила. Данните се събират автоматично в системните регистри, които след това се преработват и се трансформират в аналитични отчети, които служат за насока на мениджърите. 

  Тези софтуери варират по вида на своите платформи, но много от тях работят онлайн и са базирани върху дата-облак. Предоставят на производствените предприятия лесни начини за издаване на фактури и изплащане на заплати. Обикновено позволяват обработването на графици и плащания в рамките на интерфейса. Въз основа на събраните данни, складовите софтуери за производство също помагат да се справите с по-доброто бюджетиране на проекти. Дават възможност за по-добро планиране на производството, въз основа на балансиране на търсенето и предлагането, обработка на доставките и контрол на веригата на доставки. В зависимост от сферата на производство, съществуват различни софтуерни опции, които пасват или подлежат на модификация към нуждите на съответната индустрия. Някои софтуери са насочени към тежките индустрии като машиностроенето, космическата техника и промишлеността, докато други са по-подходящи за хранителни, текстилни и други дребни производства. 

  Ако търсите начини да увеличите продукцията и ефективността си, инструментите на складовия софтуер за производство са първата стъпка по пътя към дигитална трансформация на бизнеса.

   

  Модул КОМПЛЕКТИ в супто програмата Ди-склад версия 5 - Online store:

  Основната функционалност на модула е добавяне на множество продукти в един – производство. Другата функция е да работи по този начин: Създаване на комплект от продукти. Пример: 
  Наименование: "Авариен комплект за автомобил". 
  При изписване за продаване или доставка софтуерът ще зареди всички продукти с техните количества, които са свързани към него. Например: аптечка, триъгълник, пожарогасител и други. 
  При продажба се изписват всички продукти и на стоковата разписка се визуализират техните имена и количества.

  Създаване на продукт от група артикули по рецепта. Пример:
  Наименование: "Шопска салата".
  При изписване за продажба софтуерът ще изпише на стоковата разписка "Шопска салата", но количествата на домати, краставици и други (тези, които съставят продукта) ще намаляват в складовата наличност. 
  Цената на произвеждания продукт се калкулира автоматично от софтуера на база вложените под продукти и техните количества, но има възможност  да се променя в момента на продажбата.

  За създаване на нов продукт се избира бутон „Нов Сет“ и от менюто въвеждаме името и описанието на новия продукт. Задължително е маркирането на функцията „Производство“ и артикулите с количествата.

  Цената на продукта може да се определя автоматично от продажната цена на артикулите, които създават продукта или да се въведе ръчно след зарежданев модул „Продажби“.

  За продажба на сет се зарежда модул ПРОДАЖБИ.
  Изписва се името на сета, след като се маркира всички продукти от сета ще се заредят и продадат много бързо.

  Производител : IT 365 Ltd


  Брой прегледи : 1442


  Написани Общо 0 мнения за Складов софтуер за производство

  За да направите запитване или да оставите мнение за Складов софтуер за производство е нужно потребителско име.

  СУПТО програма за продажби - Работа с неограничен на брой складове / дистрибутори
  Супто

  Складов софтуер / Складова програма / Супто / НЕСУПТО